Rödjans fiskehemman och naturstuga

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

I Rödjans naturstuga i Ekenäs nationalpark kan du med hjälp av utställningen bekanta dig med ett år i ett ejderpars liv samt Rödjans historia. Hemmanet är paddlingsvärldsmästaren (1950) och OS-guldmedaljören (1952) Thorvald Strömbergs barndomshem.

Öppettider

Servicebyggnaderna i fiskehemmanets omgivning är fritt tillgängliga. Grupper har dessutom enligt överenskommelse möjlighet att bekanta sig med naturstugan.

Tilläggsinformation och bokningar:  Micke Röberg, 0440 496741

.Gammal stuga i skärgården. Några träd, i bakgrunden öppet hav.

Kommunikationer och kartor

Rödjan ligger på Älgö i Ekenäs skärgård.

Med båt

  • Rödjan (59°51,9´ 23°23,7´) är en utfärdshamn, vars djup är ca 1 - 2 m. Där finns en brygga och 6 bojar. Förtöjning vid bryggan över dagen är gratis och 10 € / natt / båt. På klippan 200 m väster om Rödjan finns det åtskilliga öglor, där förtöjningen inte har begränsats.

Elektroniska kartor

Service

  • Vid gårdsplanen börjar en ca 2 km lång naturstig, invid vilken det finns ett utsiktstorn. Naturstigen ger vandraren en bild av den inre skärgårdszonens natur. I början på stigen kan man låna ett häfte som berättar om stigen.
  • På naturstugans gård finns torrtoalett, kokskjul och hundhage, där hundarna kan springa fritt. Sommartid betar även får på ängen vid stugan.
  • Möjlighet att bada i havet och i träsket. Området har ingen officiell badstrand.
  • Det finns inget dricksvatten på ön!
  • Eldstad och tältningsområden.
  • Bastun på Rödjan har brunnit. Närmaste bastu finns på Grytskär. Information och bokningar: Micke Röberg, 0440 496741.
  • Betalning kontant på plats åt Micke eller genom girering. Vill du betala genom girering, kontakta då Micke.