I Rödjans naturstuga i Ekenäs nationalpark kan du med hjälp av utställningen bekanta dig med ett år i ett ejderpars liv samt Rödjans historia. Hemmanet är paddlingsvärldsmästaren (1950) och OS-guldmedaljören (1952) Thorvald Strömbergs barndomshem.

Öppettider

Servicebyggnaderna i fiskehemmanets omgivning är fritt tillgängliga. Grupper har dessutom enligt överenskommelse möjlighet att bekanta sig med naturstugan. Tilläggsinformation fås från Ekenäs naturum.

Rödjans naturstuga. Bild: Hans-Erik Nyman.

Kommunikationer och kartor

Rödjan ligger på Älgö i Ekenäs skärgård.

Med båt

 • Rödjan (59°51,9´ 23°23,7´) är en utfärdshamn, vars djup är ca 1 - 2 m. Där finns en brygga och 6 bojar. Förtöjning vid bryggan över dagen är gratis och 10 € / natt / båt. På klippan 200 m väster om Rödjan finns det åtskilliga öglor, där förtöjningen inte har begränsats.

  Rödjans naturstuga

Elektroniska kartor

Service

 • Vid gårdsplanen börjar en ca 2 km lång naturstig, invid vilken det finns ett utsiktstorn. Naturstigen ger vandraren en bild av den inre skärgårdszonens natur. I början på stigen kan man låna ett häfte som berättar om stigen.
 • På naturstugans gård finns torrtoalett, kokskjul och hundhage. Sommartid betar även får på ängen vid stugan.
 • Möjlighet att bada i havet och i träsket. Området har ingen officiell badstrand.
 • Det finns inget dricksvatten på ön!
 • Eldstad och tältningsområden.
 • 2 kajaker för uthyrning, 25 € / 2 h / kajak
 • Bastuuthyrning 20 € / h. Information och bokningar: Micke Röberg, 0440 496741. Obs. 13.7.2018: Bastun i Rödjan har brunnit ner. 19.7.2018: En flytande bastu har installerats vid Rödjan.
 • Betalning kontant på plats åt Micke eller genom girering. Vill du betala genom girering, kontakta då Micke.