För barn i förskole- och lågstadieåldern

 • Teman:
  • Vad får man och vad får man inte göra i en nationalpark? Vad är en nationalpark egentligen?
  • Hur ser Östersjön och Ekenäs skärgård ut nuförtiden och vilka är de förändringar som skett?
  • Vilka fiskarter lever i Östersjön?
  • Hurdana ljud finns det under vattenytan?
  • Varför fungerar kompassen inte i närheten av Jussarö?
  • Vilka främmande arter gömmer sig i det "torra" akvariet?
  • Hur ser livet ut på havsbotten?
  • Vilka djur kan du träffa på i sumpmarken?
 • Guidningens längd är ca 30–45 min
 • Man kan kombinera guidningen med en film:
  • Skärgårdsbilder, 20 min.
  • Gråsälen, 15 min.
 • Gruppguidningar bokas i förväg per e-post eller telefon, kontaktuppgifter.
 • Dagis- och förskolegrupper guidas gratis. Priset för gruppguidning för skolelever:
  • 1,5 € / elev / påbörjad timme.
  • Dock högst 50 € / grupp / påbörjad timme.
  • Den största rekommenderade gruppstorleken är 20 personer.
  • Vuxna som medföljer skolgrupper kommer in gratis.


För barn i högstadie- och gymnasieåldern

 • Vi fördjupar oss närmare i de frågor som nämnts ovan.
 • Guidningens längd är ca 30–45 min
 • Man kan kombinera guidningen med en film:
  • Den märkliga Östersjön, 9 min.
  • Skärgårdsbilder, 20 min.
  • Gråsälen, 15 min.
  • Gruvan i havet, 30 min.
 • Priset för gruppguidning för skolelever:
  • 1,5 € / elev / påbörjad timme.
  • Dock högst 50 € / grupp / påbörjad timme.
  • Den största rekommenderade gruppstorleken är 20 personer.
  • Vuxna som medföljer skolgrupper kommer in gratis.

Skolelever erbjuds guidning i naturum. Bild: Heini Ukkonen
För vuxengrupper

 • Vi fördjupar oss närmare i de frågor som nämnts ovan.
 • Guidningens längd är ca 30–45 min
 • Man kan kombinera guidningen med en film:
 • Priset för gruppguidning:
  • 50 € / grupp / påbörjad timme.
  • Utanför naturumets öppettider är priset för gruppguidningen det dubbla.
  • Den största rekommenderade gruppstorleken är 20 personer.