Att se och göra i Ekenäs naturum

Permanent utställning

Skärgårdstorpet från början av 1900-talet. Bild: Meri Marttinen

På utställningen Skärgårdens skiftningar kan var och en på ett interaktivt sätt undersöka hurdana förändringar som skett i den västnyländska skärgården – såväl på land som till havs. Besökaren kan fiska, stiga in i en skärgårdsstuga från början av 1900-talet och dyka ner under ytan för att undersöka havsbottnen.

Utställningen passar för hela familjen och är gjord särskilt med tanke på barns naturfostran. Den väcker till eftertanke och får besökaren att fundera på hur han/hon själv kan bidra till att skydda den bräckliga skärgårdsnaturen.

Gruppguidningar

Gruppguidningarna är planerade för barn i förskole- och lågstadieåldern, barn i högstadie- och gymnasieåldern samt för vuxna. Guidningar bör bokas i förväg. Läs mer om guidningarnas innehåll och priser.

Bild: Heini Ukkonen

Filmer i auditoriet

Filmförevisningarna sätts igång på begäran. Du kan också boka en föreställning för din grupp i förväg. Föreställningarna är gratis. Läs mer om filmer

Handbibliotek och barnens pysselhörna

I det lilla handbiblioteket på naturumets andra våning kan man insupa kunskap om naturen och miljön. Där kan man läsa tidningar och böcker med natur- och skärgårdstema.

För barnen finns, förutom böcker, även brädspel och annat att pyssla med. På ett kortbotten kan man rita en bild av framtidens skärgård och skicka kortet till en vän eller bekant.

Ekenäs naturum-byggnadens historia

Ekenäs naturum verkar i ett gammalt saltmagasin som byggdes på 1840-talet. Byggnaden har under årens lopp också använts som förråd för en järnaffär. Ett av Finlands första diskon, Gnägget, öppnade i byggnaden 1970. Platsen var populär men stängdes då man var rädd att byggnaden skulle rasa ner i hamnbassängen. Efter omfattande reparationsarbeten startade Ekenäs naturum sin verksamhet i byggnaden 1995.