Ekenäs naturum

Ekenäs naturum. Bild: Hans-Erik Nyman.

Bästa besökare!

Forststyrelsens verksamhet i Ekenäs naturum har upphört. Svar på frågor som gäller
Ekenäs skärdgårds nationalpark och vår övriga verksamhet fås på telefonnummer: 0206 39 4613.