Bottenvikens historia

Utställningsföremål på museiegården. På locket till en tunna i trä har det ristats in nummer och bokstäver. Ovanpå locket ligger tjocka runda träskivor.

Jakt och fiske

Parkens öar har praktiskt taget sedan sin tillkomst använts som säsongbaser vid jakt- och fiskeresor. Man flyttade ut till baserna för fångstsäsongen, eftersom det var för lång väg från kusten till fiskfångstområdena. T.ex. fiskebyn i södra delen av Selkä-Sarvi lär ha fungerat som säsongfångstbas redan sedan slutet av 1500-talet. Det sägs att det bodde över 300 personer i byn under nödåren.

Under fångstsäsongen kunde fiskarna bo på basen i månader utan att åka till fastlandet. I yttre skärgården fångades speciellt lax och strömming. Fångsten bevarades genom att salta in den och lägga den i trätunnor. Eftersom näten var gjorda av naturmaterial var det nödvändigt att torka dem efter fångstresan på basernas torkställningar.

I början av 1900-talet blev snabba motorbåtar vanligare, fiske började alltmer idkas från kusten och fiskebaserna blev öde. Samtidigt ersatte försäljning av färsk fisk saltlax och -strömming.

Traditionslandskap

Fiskeribasernas invånare förde även med sig boskap. Den betade fritt på öarna och härmed bildades det kulturlandskapet - ängarna och fälten - på öarna.

I Selkäsarvi, Pensaskari och Iso-Huituri fiskebaser har gammal byggnadskonst och de kulturlandskap som fötts av betet bevarats ända till våra dagar.

Smuggling

Under förbudslagen 1919-1932 fungerade öarna som smugglarnas baser och gömställen. I jorden finns det fortfarande kvar gamla gropar, som var gamla spritkällare. Under tiden för förbudslagen fick Pirtumatala grund sitt namn. Här förliste en tysk spritbåt, s/s Klara i en storm år1924.

Sarvis mor

Det lär ha rört sig en älva, Sarvis mor, på Selkä-Sarvi ö, som möjligtvis var en fiskarsfru som drunknat. Motsvarande älvor fanns även på andra öar. Älvorna var inte nödvändigtvis illvilliga, även om man skrämde barn med dem. Det berättas att öns älva skulle ha väckt en sovande fiskare på ett skär då hans båt just höll på att slita sig loss p.g.a. högvattnet.

Bottenvikens nationalpark

  • Inrättad  1991
  • Areal 149 km²

Bottenvikens nationalparks tecknade emblem. Inuti den ovala symbolen finns en silvertärna och växten strandviva avbildad. Längs emblemets yttre kant löper texten Perämeri kansallispuisto nationalpark.

Bottenvikens nationalpark symbol är silvertärna och strandviva