Guidningar

Vid populära utflyktsmål erbjuds olika typers guidningstjänster. Å andra sidan har  små, avlägsna utflyktsmål som är ämnade för krävande utflykter inga guider.

Bild: Timo Nieminen

Guidning i naturumen

Vid alla naturum får man avgiftsfria råd och tips om att bekanta sig med de närliggande utflyktsmålen. Vid alla naturum kan grupper även beställa en avgiftsbelagd guidning för att bekanta sig med naturumets utställning eller något annat tema. Det lönar sig att boka gruppguidningarna på förhand. Bekanta dig med naturumen
 
Naturstugornas kontaktuppgifter finns under varje utflyktsmåls beskrivning. 
 

Guidning i naturen

Vid vissa utflyktsmål kan man även träffa guiden i naturen eller naturstugan. Av guiden kan man avgiftsfritt be om friluftsråd. På vissa platser erbjuder även guiden på beställning en avgiftsbelagd guidning för grupper om utflyktsmålet eller därtill hörande teman.
 

Naturturismföretagare

Flera naturturismföretagare erbjuder bl.a. guidade utflykter. På webbtjänsten utinaturen.fi hittar du kontaktuppgifterna för de företagare som har gjort ett samarbetskontrakt med utflyktsmålets förvaltare, som oftast är Forststyrelsen.