Nyheter

Utinaturen.fi:s användarundersökning 2023 pågår

Vi vill ständigt förbättra webbtjänsten Utinaturen.fi. För att säkerställa att vi arbetar i rätt riktning genomför vi en underökning bland användarna. Enkäten hjälper oss utveckla funktionerna på vår webbplats för ännu bättre service. Resultaten av enkäten sammanfattas så att enskilda svar inte kan identifieras.

Enkätfönstret öppnas efter att en besökare kommit till webbplatsen Utinaturen.fi. Öppnandet av undersökningen kräver tillåtande av cookies för statistik. Vi lottar ut tubhalsdukar bland dem som besvarar enkäten!

Webbplatsen Utinaturen.fi:s redaktion tackar alla som redan deltagit och hoppas på ännu fler svar för att vi i fortsättningen ska kunna ge er ännu bättre service! Enkäten är öppen i fyra veckor från och med den 8 maj 2023.