Nyhetsarkiv

Tillbaka

Raseborgs turismtjänster och Forststyrelsen börjar samarbetet

2019-01-29

Forststyrelsen och Raseborgs turismtjänster samarbetar kring Naturum och inkommande sommar kommer turismtjänsterna att ha en s.k. popup infopunkt på Naturum. EKTA muséet fungerar fortsättningsvis som stadens huvudinfopunkt för besökare, men p.g.a. att byggnadens utvidgning sköts upp, behövs det flera infopunkter i området under högsäsongen.

”Det är fint att samarbetet kom igång och att vi utvecklar turismen på området”, säger områdeschefen Henrik Jansson från Forststyrelsen.

Forststyrelsen verkar på Ekenäs Naturum åtminstone fram till slutet av 2019. Verksamheten omfattar kundbetjäning vid Forststyrelsens besöksmål i Raseborg, så som Raseborgs slott och Ekenäs skärgårds nationalpark samt svenskspråkigt samarbete med skolor och daghem.

 ”Den största delen av turisminformationen sker på nätet, via telefon, e-post, chatten och sociala medier. Vi vill erbjuda information på platser där turisterna redan finns. Desto mer besökarna vet om alla fina möjligheter som finns i regionen desto mer tid spenderar de på området, vilket i sin tur hämtar in mer pengar till företagen", berättar Ville Vuorelma, turistchef i Raseborg.

Stadens turismtjänster kommer även att röra sig omkring i staden med en turisminfocykel som informerar besökarna på olika större evenemang. Luckan i Karis och Frimans diversehandel i Tenala har länge fungerat som platser där turisterna söker information och fr.o.m. inkommande sommar kommer även de att fungera som kompletterande infopunkter där besökarna hittar material och information om hela Raseborg. Flera kompletterande infopunkter planeras även för framtiden.

Mer information