Nyheter

Polisens och Forststyrelsens gemensamma Utflyktsrazzia ordnas i Noux den 15 maj 2021

Intresset för att röra sig ute i naturen fick ett uppsving förra året på grund av coronapandemin. Polisinrättningen i Västra Nyland satsar på kompetens inom jakt- och fiskeövervakningen. Nu finns det fler utbildade jaktpoliser än tidigare. I sommar sköts övervakningen i samarbete med expertpartner. Samarbetet med Forststyrelsen fortsätter inom Utflyktsrazzian som fått mycket positiv respons.

Rriluftsmänniskorna och två hundar vid lägerelden.

Polisinrättningen i Västra Nyland och Forststyrelsen ordnade sin första gemensamma övervakningskampanj i oktober 2020 i Noux nationalpark. Under Utflyktsrazzian som övervakningen kallades gick en patrull bestående av polisens kontaktperson i jakt- och fiskefrågor, Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare och kundtjänstanställda runt i nationalparken och påminde friluftsentusiasterna om goda utflyktsvanor.

− Övervakningen kändes som ett utmärkt sätt att samarbeta. I och med att responsen från friluftsidkarna dessutom var positiv, kom vi överens om att fortsätta med samarbetet redan på hösten, berättar överkommissarie Aapo Isoaho glatt. 

Följande Utflyktsrazzia ordnas lördagen den 15 maj. Målet är detsamma som i fjol, dvs. att sprida information och garantera alla som rör sig i naturen en trygg upplevelse. 

− I höstens Utflyktsrazzia och den jakt- och fiskeövervakning som polisen redan har gjort i år har det märkts att största delen av friluftsmänniskorna känner till friluftsetiketten och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för den som rör sig i naturen. Negativa företeelser såsom, att skräpa ner, föra oväsen och göra upp eld olovligt, förekommer ändå. Sådant vill vi få bukt med genom vår närvaro, fortsätter Isoaho. 

Forststyrelsen tackar polisen för gott samarbete.

− Vårt samarbete med polisen har fått mycket beröm av friluftsidkarna. Med övervakning och handledning kan vi minska negativa företeelser som beror på vårdslöshet eller okunskap. I nationalparker och på andra utflyktsmål är det viktigt att sätta sig in i områdets regler samt att visa respekt för naturen och andra människor som rör sig i naturen, tillägger Joel Heino, specialplanerare på Forststyrelsen.

Mer information