Nyheter

Planeringen av Björkö–Panike vandringsled inleds i samarbete

Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled. Vandringsleden mellan Björkö och Panike byar planeras som ett samarbete mellan delägarlagen, privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Senare under sommaren har alla intresserade också möjlighet att delta i planeringen.

Små grå byggnader vid havet.

”Planeringsarbetet har redan inletts tillsammans med Korsholms kommun och Björkö delägarlag. Under sommaren tas också kontakt med andra intressentgrupper, såsom företagare och lokala intresseorganisationer. Planeringsarbetet utförs också i nära samarbete med regionförvaltningsverket och NTM-centralen, berättar projektchef Jonna Hagström från Forststyrelsen.

I november 2020 beviljades Forststyrelsen ett tilläggsanslag på 600 000 euro av riksdagen för att utarbeta en utvecklingsplan för Björkö–Panike vandringsled som ligger i Kvarkens världsarv. Målsättningen är att göra utbudet av naturstigar och vandringsleder mångsidigare i världsarvsområdet. Vi avser också att utöka antalet leder som lämpar sig för rörelsehindrade.

”Utvecklingen av Björkö-Panike vandringsled är viktig för turismen i världsarvet. I området har man redan under en längre tid önskat sig en längre vandringsled och också en möjlighet att ta sig från Panike till Björkö via skärgården. Den nuvarande 12 kilometer långa leden kräver att man beställer privat båttransport.”

Om planeringsarbetet framskrider enligt den eftersträvade tidtabellen kommer eventuellt några förnyelser att genomföras redan 2021. Största delen av arbeten kommer att utföras under åren 2022-2023. Tidtabellen styrs i stort sett av deltagandeprocessen i planeringsarbetet samt tillståndsprocesserna.

Den bifogade kartan visar den preliminära utvecklingsplanens delområden. Utvecklingsplanen omfattar såväl förbättring och korrigering av befintliga leder och konstruktioner som helt nya rastplatser och stigar. Man har kartlagt många olika alternativ för vattenövergången, och för tillfället utreder vi autonom färja, bro, organiserad båttaxitjänst samt övergång med roddbåt på egen hand.

”Vi vill gärna utnyttja förnybara energiformer i utvecklingen av leden i mån av möjlighet, t.ex. vid vattenövergången. Under planeringen utreder man också om företagen har möjlighet att delta i genomförandet av leden som samarbetspartner. Detta skulle utöka alternativen till möjligheterna att genomföra leden.”

Planen skickas till såväl intresseorganisationer samt publiceras för allmänheten, och under sommaren ges intresserade möjlighet att kommentera den preliminära planen genom att besvara en webropol-enkät på adressen https://link.webropol.com/s/bjorko-panike. Planeringsarbetet fortsätter i höst på basis av de svar som fås via enkäten i samarbete med de som anmält sitt intresse att delta eller bli informerade om hur projektet framskrider.

Tilläggsinformation