Nyheter

På Skanslandet kan man dyka ner i dramat med hjälp av en ljudpromenad i mobilen

Det spännande ljudverket för vuxna Vallisaaren murha ja mysteeri kan upplevas på Skanslandet fram till oktober 2022. Verket har skapats i samarbete mellan Konstuniversitetets studerande Sampsa Pirtola och Mikael Hakkarainen.

Förstörda stenmurar.

Enligt studerande Sampsa Pirtola vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi fick projektet sin början ur Mikael Hakkarainens idé att göra en ljudpromenad som placerar sig på Skanslandet. Utgångspunkten i berättelsen var att kombinera Skanslandets historia med en fiktiv berättelse.

Öns imponerande miljö och militära historia inspirerar till att fundera över den långa fredstid och det växande välmående som vi har upplevt i Finland. I verket följer man med en journalist som är tvungen att möta det som händer när en världsbild som bygger på fred rubbas. Dagens världshändelser gör berättelsens innehåll mycket aktuell.

Verket fungerar med en applikation som skapats för att lokalisera och uppleva ljudverk med gps och används med hjälp av telefonapplikationen och hörlurar. Du kan ta del i promenaden med mobilen vid en tidpunkt som passar dig genom att ladda ner MS Walks-appen och välja Vallisaaren murha ja mysteeri -ljudpromenaden. Ljudpromenadens olika delar startar automatiskt när besökaren har nått en viss punkt på ön.

Hakkarainen, som studerar vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, har komponerat flera ljudpromenader, av vilka den senaste är Unelmien Töölönlahti som Helsingfors stad beställde under Finlands EU-ordförandeskap. Promenaden i fråga behandlade historiska teman, men Skanslandets omgivning inspirerade Hakkarainen att pröva på ett mer fiktivt tillvägagångssätt.

Besöksupplevelsen vid naturområdet fördjupas

Tack vare ljudpromenaden kan det omgivande ljudlandskapet och det komponerade, i detta fall också berättande, ljudlandskapet smälta samman till en uppslukande upplevelse. Åhöraren lever med i berättelsen som i en film, men kommer ändå i kontakt med Skanslandets unika miljö.

Forststyrelsen ansvarar för skötseln av Skanslandet. Den tidigare militärön öppnades för besökare 2016.

"Försöket med ljudverket är ett sätt att lägga till konstinnehåll i Skanslandets programutbud. Besökarupplevelsen på naturområdet fördjupas på ett intressant sätt med hjälp av drama. Verket förenar också Skanslandets historia med den moderna världen på ett intressant sätt och leder oss att fundera över våra värderingar", säger kundservicechef Petra Niskanen vid Forststyrelsen.

På grund av innehållet i ljudpromenaden rekommenderas den inte för barn eller känsliga att pröva ensam. Ljudpromenaden är avgiftsfri och kräver smarttelefon, hörlurar och normal fysisk kondition, eftersom det finns lite höjdskillnader längs rutten och rutten inte är helt tillgänglig. Det är också bra att observera att appen använder batteriet i telefonen betydligt mer än normal användning. Det lönar sig att ladda batteriet fullt innan du börjar gå ljudpromenaden. Ljudpromenaden är ca 45–60 minuter beroende på gånghastigheten.

Ett smarttelefon med hörlurar ovanpå kartan.

Historien i ljudpromenaden börjar under vattenbussresan och gångrutten börjar vid vattenbussens ankomstbrygga på Lotsgården på Skanslandet. Ljudpromenaden är på finska.

Anvisningar för att uppleva ljudverket (på finska).

Uppgifter om upphovsmännen:

Sampsa Pirtola är en konstnär från Helsingfors som arbetar med videokonst och berättande.

Mikael Hakkarainen är en musiker, kompositör och musikteknolog från Helsingfors som arbetar med musik och ljudverk.

Ytterligare information

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter en tredjedel av Finlands mark-och vattenområden. Forststyrelsens syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. 1200 anställda vid Forststyrelsen på olika håll i Finland ansvarar för en hållbar användning, skötsel och omsorg av områdena -genom att samordna olika behov och förväntningar.
Forststyrelsens Naturtjänster skapar möjligheter att uppleva Finlands vackraste natur på ett hållbart sätt. Vi skyddar vår mest värdefulla natur och ansvarar för vårt lands nationalparker, naturreservat och andra statliga skyddsområden, ödemarksområdena i norr samt mångaviktiga historiska objekt.