Nyheter

Omfattande iståndsättningsarbeten har utförts i Katanpää hamn

Forststyrelsen har på ett mångsidigt sätt rustat upp och byggt ut hamnen på Katanpää fästningsö i Bottenhavets nationalpark. Hamnen byggdes ut genom att anlägga en 48 meter lång brygga som tillåter ytterligare 30 båtplatser. I Katanpää hamn byggdes även en mindre 10 meter lång brygga. För besökarna byggdes en servicebyggnad med duschar och toalettutrymmen. I anslutning till servicebyggnaden byggdes en diskplats och på byggnadens vägg monterades en defibrillator.  Ett stort arbete bestod av att förnya elnätet i hamnen. Dessutom kontrollerades och reparerades de äldre bryggornas fästen och informationsskyltarna på ön förnyades.

Största delen av arbetet utfördes genom finansiering från projektet Sustainable Gateways. Projektet koncentrerades till att förbättra hamninfrastrukturen och utveckla servicen tillsammans med hamnföretagarna. Hamnens elnät och den mindre bryggan förnyades genom medel som beviljats från statens tilläggsbudget.  

”Det är viktigt att förbättra servicen i hamnarna och det ökar även naturens bärförmåga då besökarna styrs centraliserat till platser med god service. Det gränsöverskridande arbetet med Sverige (Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län) har varit fruktbart eftersom båda länderna har samma typer av objekt och de som sköter objekten även har liknande utmaningar”, säger Sanna-Kaisa Juvonen, projektchef för projektet Sustainable Gateways vid Forststyrelsen. 

Vad är projektet Sustainable Gateways?

Syftet med projektet är att utveckla befintliga småbåtshamnar på öar i nationalparkerna i kustregionen i Finland och i naturskyddsområden i Sverige. Projektet pågick under åren 2018–2020 och dess totala kostnadsberäkning var 1 730 000 euro.

De hamnar som iståndsätts är Katanpää i Bottenhavets nationalpark, Bodö och Örö i Skärgårdshavets nationalpark och Jussarö i Ekenäs skärgårds nationalpark samt Utö, Nåttarö och Grinda i Stockholms skärgård i Sverige.

I hamnarna utökades bland annat antalet båtplatser. Dessutom byggdes och iståndsattes utrymmen som betjänar besökarna. 

Projektet leddes och genomfördes av Forststyrelsen, Naturtjänster och projektpartner var Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i Sverige och Åbo universitet i Finland. Projektet var en del av Europeiska unionens Interreg Central Baltic-program. Projektet finansierades av Europeiska unionen via projektet och av Egentliga Finlands förbund. 

Mer infomation: