Nyheter

Omfattande iståndsättning av hamnarna på Bodö och Örö i Skärgårdshavets nationalpark

Forststyrelsen har iståndsatt och byggt ut hamnarna på Bodö och Örö i Skärgårdshavets nationalpark på många sätt.

I Bodö hamn byggdes en ny servicebyggnad där besökarna betjänas av hamnens reception, en hamnbutik och en bastu. I hamnen byggdes en 48 meter lång brygga som ökade båtplatserna i hamnen med 30 platser. Bryggan har el, belysning och säkerhetsutrustning. I anslutning till den större bryggan byggdes även en till brygga. Hamnarna försågs med belysning och sju nya bojar. Fästena till de femton befintliga bojarna kontrollerades och reparerades.  En ny torrtoalett byggdes i närheten av servicebyggnaden. En defibrillator monteras i hamnområdet under våren. Hamnen fick även nya informationsskyltar.

I Örö hamn byggdes en ny servicebyggnad där besökaren hittar hamnens reception, informationspunkt och en hamnbutik. Hamnen fick en ny brygga som möjliggör förtöjning av större båtar. För att öka antalet platser för mindre båtar monterades tio nya bojar och en äldre brygga försågs med el. På Örö förnyades även skyltar i terrängen. Även vattenverket på Örö förnyades. Anläggningen anlades för att få bruksvatten till ön.

Största delen av arbetet utfördes genom finansiering från projektet Sustainable Gateways. Projektet koncentrerades till att förbättra hamninfrastrukturen och utveckla servicen tillsammans med hamnföretagarna. Förnyandet av vattenverket på Örö, den mindre bryggan och hamnbelysningen på Bodö genomfördes med medel från statens tilläggsbudget.

 ”Det är viktigt att förbättra servicen i hamnarna och det ökar även naturens bärförmåga då besökarna styrs centraliserat till platser med god service. Det gränsöverskridande arbetet med Sverige (Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län) har varit fruktbart eftersom båda länderna har samma typer av objekt och de som sköter objekten även har liknande utmaningar”, säger Sanna-Kaisa Juvonen, projektchef för projektet Sustainable Gateways vid Forststyrelsen. 

Vad är projektet Sustainable Gateways?

Syftet med projektet är att utveckla befintliga småbåtshamnar på öar i nationalparkerna i kustregionen i Finland och i naturskyddsområden i Sverige. Projektet pågick under åren 2018–2020 och dess totala kostnadsberäkning var 1 730 000 euro.

De hamnar som iståndsätts är Katanpää i Bottenhavets nationalpark, Bodö och Örö i Skärgårdshavets nationalpark och Jussarö i Ekenäs skärgårds nationalpark samt Utö, Nåttarö och Grinda i Stockholms skärgård i Sverige.

I hamnarna utökades bland annat antalet båtplatser. Dessutom byggdes och iståndsattes utrymmen som betjänar besökarna. 

Projektet leddes och genomfördes av Forststyrelsen, Naturtjänster och projektpartner var Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i Sverige och Åbo universitet i Finland. Projektet var en del av Europeiska unionens Interreg Central Baltic-program. Projektet finansierades av Europeiska unionen via projektet och av Egentliga Finlands förbund. 

Mer infomation