Nyheter

Skärgårdshavets naturvård börjar på årets första talkoläger på Sundholm, Pargas

På ön Sundholm i Pargas öppnar Forststyrelsens Naturtjänster och WWF årets första talkoläger 13.–16.4.2023. Frivilliga återställer ängar och beteshagar till deras ursprungliga skick, så att utrotningshotade arter kan få mer livsrum och betesdjur kan återvända för att vårda naturen på ön. Nu bränner man buskar och kvistar som har röjts i fjol.

En person står vid en liten, brinnande hög av grenar i en lövskog där många träd har fällts.
 

Sundholm är en stor ö i Houtskär på mer än 50 hektar, varav drygt 30 hektar är naturskyddsområde under Forststyrelsens kontroll. Under de senaste årtiondena har ön varit betes- och åkermark, som sedan dess har vuxit igen. 

Avsikten är att naturskyddsområdet nästan helt ska bli ett betesområde.

Förutom ängar och beteshagar kännetecknas ön av träd som blivit mer sällsynta. Dessa omfattar bland annat den akut hotade trubbhagtornen (Crataegus monogyna), den starkt hotade spetshagtornen (Crataegus rhipidophylla) och den sårbara vildapeln (Malus sylvestris).

Talkot på Sundholm genomförs som en del av projektet Kust-LIFE som drivs av Forststyrelsens Naturtjänster. I projektet restaureras betydande kust- och skärgårdslivsmiljöer, såsom solexponerade områden, strandängar, lundar och beteshagar från Bottenviken till Hangö skärgård och på Estlands norra kust. Med vårdåtgärder bekämpar man den pågående naturförlusten. 

Mer information

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE logo.