Nyheter

Ny naturvägledning längs Bodvattnet runt

Det finns en fågelfigur ovanpå en sten i skogen.Bodvattnet runt i Björköby har fått ny naturvägledning. Längs naturstigen kan du spana efter siluetter av olika arter. De nya infotavlorna hjälper dig hitta till exempel en vikare och olika fiskar. Du kan också få syn på en siluett av en fullstor havsörn.

Som en del av den nya naturvägledningen finns det nu en miniatyrmodell av världsarvets landskap intill utsiktstornet Saltkaret. Både Kvarkens skärgårds och Höga Kustens typiska former och särdrag finns med. Man kan känna på modellens former och med hjälp av text och bilder kan man hitta alla de olika världsarvsvärdena. Miniatyrmodellen är placerad så lågt ner att också barn och personer i rullstol kan ha glädje av den.

Den nya naturvägledningen planerades i världsarvsprojektet Lystra. Lystra finansierades av Interreg Botnia-Atlantica och höll på åren 2018-2020. Inom projektet tog man bland annat fram en naturvägledningsplan för Höga Kusten och Kvarkens skärgård och det du nu kan se längs Bodvattnet runt är ett resultat av planens pilotstudie. 

Tilläggsinformation

En kvinna och en man står bredvid en modell.