Nyheter

Markbrand släcktes på Jungfruskär - vandrare bör iaktta särskild försiktighet när de gör upp eld

Branden började på fredagen i närheten av öns utflyktshamn. Forststyrelsen påminner vandrare om att kontrollera de regionala varningarna för skogsbrand och iaktta särskild försiktighet även vid eldplatser med rökkanal.

På Jungfruskär i Skärgårdshavets nationalpark uppstod en farlig markbrand fredagen den 23 juli. Branden fick sin början på eftermiddagen och man fick kontroll över den med hjälp av räddningsverkets släckningshelikopter cirka klockan 20 på fredagskvällen. Branden var helt släckt tidigt på lördagsmorgonen.

Markbranden fick sin början i närheten av öns utflyktshamn. Utflyktshamnen skadades inte och det är säkert att komma till ön. Det var ett område på totalt cirka tre hektar som brann.

I sommar har varningen för skogsbrand ställvis höjts till mycket stor risk för skogsbrand. Forststyrelsens Naturtjänster påminner vandrare om att kontrollera de regionala varningarna för skogsbrand innan de gör upp eld. När varning för gräs- eller skogsbrand råder är det tillåtet att göra upp eld endast på täckta eldplatser med rökkanal, och även vid sådana ska särskild försiktighet iakttas när varning för skogsbrand råder.

Det hör inte till allemansrätten att göra upp eld i terrängen och ta ved, utan det är endast tillåtet med markägarens tillstånd. Markägarens tillstånd behövs inte när anvisade eldplatser används. Att göra upp eld kan ställvis också förbjudas helt och hållet.

När man gör upp eld är det skäl att ha släckningsvatten nära till hands, och när man lämnar eldplatsen ska man kontrollera att elden säkert är helt släckt.

När man ska laga mat är det bra att använda stormkök särskilt när varning för skogsbrand råder, eftersom det inte anses vara öppen eld utom om det är fråga om ett vedkök. Det är säkrare att tillreda måltider på ett stormkök än över en brasa.

Mer information