Nyheter

Kom med och fira Bottenhavets nationalpark på den vackra ön Säbbskär den 23 juli!

Forststyrelsen firar fortfarande Bottenhavets nationalpark som fyllde tio år i fjol. Nästa lördag firar vi nationalparken på fyrön Säbbskär. På grund av coronasituationen flyttades festerna fram till i år. I början av juni firades nationalparken redan på Enskär och Katanpää i Gustavs.

Folket krattar ängen och staplar hö på höstacken.
 

På Säbbskär är festen i huvudsak på fyrgården. Det utlovas slåttertalko, guidning i fyren och frågesport om fåglar. Forststyrelsens planerare Aila Tarvainen berättar att det är trevligt att förverkliga dagen tillsammans.

"Vi serverar korv och kaffe till de 50 första besökarna. Medlemmarna i Porin Lintutieteellinen yhdistys gör slåttertalko. Säppi 2000-föreningens fyrguider berättar om fyren och historiska hemligheter. Säbbskär är ett populärt utflyktsmål för fågelskådare, särskilt under flyttningen på våren och hösten. Nu i juli är det lugnare så frågesporten om fåglar ordnas med hjälp av tavlor."

Naturen i Bottenhavets nationalpark behöver sina vårdare

Nationalparken är med sina över 90 000 hektar Finlands största skyddsområde i Östersjön. Över 90 procent av arean är vatten. Bottenhavet är Finlands enda nationalpark som fick skydd av undervattensmiljön inskrivet i dess inrättningssyften. Kartläggningen av undervattensmiljön fortsätter.

Enligt Forststyrelsens specialplanerare Jyrki Näkki finns ett behov av naturvård särskilt i vårdbiotoper och öppna strandmiljöer i Bottenhavet.

"Naturvårdsarbete har genomförts i parkområdet under tio år genom olika projekt, såsom Kust-LIFE-projektet och Helmi-programmet", säger Näkki.

Den skogsbeklädda ön som hör till Euraåminne kommun har en areal på 150 hektar. På statens marker betar höglandsboskap och muffloner rör sig också fritt på ön.

"Alla vårdbiotoper är hotade och det är viktigt att sköta ängar på Säbbskär enligt avtal. I praktiken innebär det att hundra hektar används för bete och fyrgården slås2, belyser Aila Tarvainen.

Fyrgården består till största delen av klippängar och friska ängar. Ängsnejlika, styvmorsviol, gulmåra, gräslök och strandveronika förskönar i sin blomsterprakt och är viktiga för många insekter. De mest speciella växterna är låsbräken och ormtungor i mossbevuxna klippsättningar på gården. Häckande fåglar på gården är ladu- och hussvalor. Fyren är i glans efter att ha blivit målad. På gården finns Finlands näst äldsta fågelstation.

Publiken och representanter för media är välkomna att bekanta sig med fyrön Säbbskär lördagen den 23 juli 2022 kl. 11–16. Transport med turistbåt sköts av Tmi Salokangas och bokningen görs på adressen shop.visitpori.fi (på finska).

Mer information