Nyheter

Hjälp naturen och semestra – ansökan till Forststyrelsens populära herdeveckor inleds tisdagen den 18.1.2022

Under herdeveckorna får man arbeta mitt i oaser av biologisk mångfald och hjälpa till med det viktiga naturvårdsarbetet. Från år till år fortsätter herdeveckorna att vara populära sommarupplevelser dit man kan ta med familjen eller en vän som sällskap. Nästa sommar behövs herdar för 15 objekt runt om i Finland.

Fåren köar i betesmarken.

Ansökningen för att bli herde börjar på Forststyrelsens Naturtjänsters webbsidor utinaturen.fi tisdagen den 18.1.2022 kl.12. Ansökningsblanketten är öppen i en vecka, fram till tisdagen den 25.1 kl. 12. 

Herdeplatserna lottas ut bland de sökande under februari. Herdeveckorna är avgiftsbelagda och inkomsterna används för underhåll och naturvård i vårdbiotoperna. 

Naturen drar nytta av herdeveckorna

Att delta i herdeveckorna är ett enkelt och roligt sätt att hjälpa den utrotningshotade naturen. Flera herdeplatser har unika naturvärden: vårdbiotoperna är en livsmiljö som håller på att försvinna. Endast mindre än en procent av dem finns kvar jämfört med situationen för hundra år sedan. Ändå lever ungefär en fjärdedel av de utrotningshotade arterna i Finland i vårdbiotoper. 

Kor på en äng som kantas av en traditionell gärdsgård.

Får, kor och hästar som ska vallas är inte bara fantastiska arbetskamrater, utan också effektiva slåttermaskiner - genom att äta gräs och hö förhindrar de att öppna områden växer igen. 

De som väljs till herdeplatserna deltar i ett viktigt arbete. Forststyrelsen är den största upprätthållaren av vårdbiotoper i Finland. I statens skyddsområden sköts årligen vårdbiotoper som motsvarar ytan av cirka 7000 fotbollsplaner. 

Under herdeveckorna har man tid att göra utflykter och syssla med eget

De som får en herdeplats får hyra en gård eller stuga mitt i ett finländskt traditionslandskap.

Till herdarnas uppgifter hör bland annat att förse djuren med friskt dricksvatten, följa deras allmäntillstånd och flytta djuren till nästa betesfålla. Herdarna bör också räkna djuren varje dag, så att eventuella rymlingar kan fångas in.

 Person bredvid ett får på en äng. I bakgrunden gamla byggnader.

Ansvaren ger gott om tid att göra utflykter i naturen i närmiljön och många av herdegårdar ligger på områden med exceptionellt goda utflyktsmöjligheter. Herdeveckorna börjar i maj och pågår till september.

Beroende på gårdens storlek kan herden ta med sig sin familj eller en vän som sällskap. På en del ställen är även sällskapsdjur välkomna. 

Bekanta dig med herdeveckornas tidpunkter och målbeskrivningar på adressen https://www.utinaturen.fi/frivilligverksamhet/herdeveckorna

Mer information

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter en tredjedel av Finlands mark- och vattenområden. Forststyrelsens syfte är utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. 1200 anställda vid Forststyrelsen på olika håll i Finland ansvarar för en hållbar användning, skötsel och omsorg av områdena - genom att samordna olika behov och förväntningar. 
Forststyrelsens Naturtjänster skapar möjligheter att uppleva Finlands vackraste natur på ett hållbart sätt. Vi skyddar vår mest värdefulla natur och ansvarar för vårt lands nationalparker, naturreservat och andra statliga skyddsområden, ödemarksområdena i norr samt många viktiga historiska objekt.