Nyheter

Forststyrelsens stugor öppnas – av kunderna förväntas försiktighet

Forststyrelsen öppnar hyres-, reserverings- och ödestugorna den 1 juni. Reserveringar för sommaren 2020 och året 2021 kan göras efter den 27 maj 2020 kl. 9. Kundernas eget beteende är avgörande för att coronaviruset inte sprids i de trånga stugorna. Forststyrelsen effektiverar sina anvisningar angående detta. Man bör även överväga om det lönar sig att besöka stugorna. Eget tält eller egen hängmatta är ett säkrare alternativ. 

Olika stugor och deras användningsregler

Hyresstugorna är objekt som hyrs ut till kunder för helt eget bruk, och dessa öppnas den 1 juni.  

I reserveringsstugorna hyr kunderna ut en bäddplats. Forststyrelsen minskar på kundmängderna i sitt reserveringssystem för att säkerhetsavstånden bättre kan hållas. Reserveringar till reserveringsstugorna 1.6 –31.8 vars bäddplatser är slutsålda avbokas ändå inte. Forststyrelsen ber kunder som gjort reserveringar att vara själv aktivt i kontakt med närmaste kundservicepunkt om man vill försäkra att säkerhetsavstånden förverkligas i stugorna.

Reserveringsavgiften ska vara betald före nycklar/accesskoder överlämnas. Om en kund vill avbeställa en reservering för sommaren (1.6 –31.8.2020), kan detta göras avgiftsfritt 

Ödestugorna och allmänna bastun vid dessa öppnas också den 1 juni. 

Anvisningar för inkvartering i stugorna

Forststyrelsen effektiverar sina anvisningar på nätet och i stugorna, hur coronavirusets spridning kan hindras i inkvartering i stugorna.

Kunderna minskar smittorisken för sig själv och andra genom följande:

 • Res inte om du är sjuk eller om du har influensa- eller magsymtom.  
 • Besök inte en stuga om du har influensa- eller magsymtom. 
 • Tvätta händerna noggrant med tvål före du går in i en stuga och efter att du besökt en stuga. 
 • Diska eller tvätta dig aldrig direkt i vattendrag eller på brunnslocket. Häll ut tvättvattnet på marken tillräckligt långt från vattendraget. 
 • Använd handsprit 
 • Hosta eller nys i din ärm eller en engångsnäsduk. 
 • Undvik att röra dig i ögonen, munnen eller näsan. 
 • Håll tillräckligt långt avstånd till andra kunder.  
 • Ta eget dricksvatten med dig enligt möjligheter.  
 • Ta eget toalettpapper med dig. 
 • Fyll aldrig din vattenflaska ovanför stugans vattenkärl 

Forststyrelsen kan inte utföra effektiverad städning i stugorna och det förrättas ingen städning mellan reservationerna. I stugorna finns inte desinfektionsmedel för händerna så ta med dig egen tvål och handsprit.  

När man övernattar på en utflykt rekommenderar vi att man alltid tar med sig eget tält, vindskydd eller egen hängmatta. 

Efter inkvartering:

 • Torka ytorna efter inkvartering (handtag, ytor) 
 • Om du har lidit av influensasymtom under inkvarteringen ska du kontakta närmaste kundservicepunkt. 
 • Om du diagnosticeras med coronaviruset efter inkvarteringen ska du kontakta Forststyrelsens närmaste kundservicepunkt. 
Läs mer:

EDIT 3.6.