Nyheter

Forststyrelsens år 2020 var en tid för aktiv utveckling

Forststyrelsens strategi och brand förnyades, arbetet för naturens mångfald och begränsning av klimatförändringen gav goda resultat, projektutvecklingen av vindkraftsområden utvidgades till havsområden. I och med coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker samt försäljningen av jakt- och fisketillstånd kraftigt.

Meddelanden i metsa.fi