Nyheter

Forststyrelsen har utökat antalet defibrillatorer i nationalparkerna i ett led att förbättra kundsäkerheten

I år har fler defibrillatorer placerats ut vid kusten, framför allt vid livliga besöksmål som Noux, Tykö och Kurjenrahka nationalparker. 

En stor rödmyllad träbyggnad, med informationstavlor på väggen. På gården framför byggnaden finns två bord-bänkgrupper.
 

Genom att utöka antalet defibrillatorer har Forststyrelsens Kustens Naturtjänster i år förbättrat kundsäkerheten vid besöksmålen längs kusten. De utflyktsmål som kompletterats med defibrillatorer är antingen skärgårdsobjekt eller livliga besöksmål under sommarsäsongen. 

Det finns nu en defibrillator i Tykö nationalpark på naturumets vägg, vid Kurjenpesä naturstuga i Kurjenrahka, i biljettförsäljningsbyggnaden i Raseborgs slott under öppethållningstiderna, vid Världsarvsporten i Kvarkens världsarvsområde i Korsholm samt under öppethållningstiderna i Café Silva, som utgör startpunkten för rutterna till Haukkalampi i Noux. 

”På många av våra besöksmål har antalet besökare ökat och gruppen av besökare blivit mångsidigare jämfört med tiden före coronapandemin. En defibrillator ger besökarna trygghet genom att de erbjuder beredskap för återupplivning ifall oväntade situationer uppstår. Defibrillatorn ger dessutom bättre säkerhet i samband med våra nya tillgängliga leder, som vid startpunkten Karpalonpolku i Kurjenrahka”, berättar kundservicechef Petra Niskanen vid Kustens Naturtjänster. 

En defibrillator är en apparat som används vid hjärtstillestånd för att avlägsna en skadlig rytmstörning som stoppat hjärtat. Defibrillatorn får hjärtat att slå i normal takt igen. Forststyrelsens personal är utbildad i första hjälpen och även lekmän kan inleda återupplivning med defibrillator i väntan på professionell hjälp. Den som anländer först när något har inträffat ska ringa nödcentralen och därefter inleda återupplivningen. Anvisningarna för hur defibrillatorn ska användas finns på apparaten. 

Placeringarna av Forststyrelsens defibrillatorer finns på https://defi.fi.

Kundsäkerheten vid kustens besöksmål har i år också förbättrats genom utökad information om eldsäkerhet och vedhuggning på terrängskyltarna. Utöver detta har övervakningen utökats bland annat i form av razzior i samarbete med polisen. 

”Våra övervakare ger besökarna anvisningar om bland annat skogsbrandsvarningar och om att hundar ska hållas kopplade samt om naturskyddsområdenas regler i allmänhet och om hänsyn till andra vandrare på rastplatserna”, berättar Petra Niskanen.

Mer information