Nyheter

Forststyrelsen bjuder in till fest för att fira Bottenhavets nationalpark 10 år

Forststyrelsen bjuder in allmänheten för att fira på Bottenhavets nationalparks fantastiska öar. 2021 hade det gått tio år sedan Bottenhavets nationalpark inrättades, men på grund av coronabegränsningarna flyttades festen till sommaren 2022. Bottenhavet är ett av de havsområden som bevarats i bäst skick längs Finlands kust.

Blommor växer på strandens klippor.

Bottenhavets nationalpark firas på fyrön Enskär lördagen den 4.6.2022, och söndagen den 5.6.2022 står Katanpää fästningsö på tur. Senare fortsätter festen ännu på fyrön Säbbskär 23.7.2022 och på Räfsö i Björneborg i samband med Östersjödagen 23.8.2022.

En avslappnad sommardag i den vackra skärgården i naturens lugn

”Programmet för festligheterna på Enskär och Katanpää erbjuder aktiviteter med naturtema för hela familjen. Nationalparkens sydligaste öar erbjuder en fantastisk möjlighet att titta på både fåglar och växter under ledning av en guide. Öföretagarnas tjänster ser till att hungern inte kommer som en överraskning”, berättar specialplanerare Marjo Kekki vid Forststyrelsen.

Katanpääs intressanta historia rymmer milstolpar från både det ryska styret och Finlands försvarsmakt. På ön finns två kanonbatterier i betong med bunkrar och till dem leder kullerstenade kanonvägar invallade med natursten. Dessa är fasta fornlämningar som är fredade enligt lagen om fornminnen. Ovanpå lilla batteriet i Katanpää finns en utmärkt picknickplats med hisnande landskap.

På Katanpää renoveras som bäst byggnader. Reparationsarbetena begränsar dock inte besöket på fästningsön.

På Enskär kan man beundra det öppna Bottenhavet från en nyrenoverad fyr som man kan besöka tillsammans med en guide. Avkoppling erbjuds i form av rundturer med fågel- och växttema och så kan man klia får som utför naturvårdsarbete.

Nationalparkens hotade naturtyper och arter behöver skötsel

Bottenhavets nationalpark är med sin areal på över 90 000 hektar Finlands största skyddsområde vid Östersjön. Över 98 procent av dess yta består av vatten. Nationalparken var den första parken som skyddade egentliga vattenområden och havsbotten.

Bottenhavet var också Finlands första nationalpark som fick skydd av undervattensmiljön inskrivet i dess inrättningssyften. Kartläggningen av undervattensmiljön inleddes 2009 och fortsätter fortfarande.

I Bottenhavet finns ett behov av naturvård särskilt i vårdbiotoper och öppna strandmiljöer. Naturvårdsarbete i parkområdet har under tio år genomförts genom olika projekt, såsom projektet Kust-LIFE och Helmi-programmet.

Vårdbiotoper och strandmiljöer har restaurerats bland annat på Enskär, i Bredviksfjärden och i Katanpää. Den kontinuerliga skötseln av vårdbiotoperna genomförs med hjälp av aktörer inom avtalsbaserat bete och föreningssamarbete. Man har bekämpat främmande arter på cirka 30 öar, bland annat utanför Björneborg och Nystad. Igenväxning av fågelholmar och grunda vikar har förebyggts och där har också fångst av främmande rovdjur genomförts. Dessutom har värdefulla naturmiljöer restaurerats med hjälp av talkoläger.

Mer information