Nyheter

Fiskevårdsavgifterna för 2020 gav över 10,4 miljoner euro i intäkter

Under den nuvarande fiskelagen löstes rekordmånga fiskevårdsavgifter in för 2020, över 290 000 stycken. Det gav över 1,5 miljoner euro mer i intäkter än föregående år. Hittills har också fler fiskevårdsavgifter lösts in för 2021 än i början av tidigare år.

2020 löstes fiskevårdsavgifter in flitigt redan i början av året i södra Finland, där många vattendrag förblev isfria. Undantagsperioden som inleddes i mars ökade åtgången kraftigt, och efterfrågan var fortsatt högre än tidigare år fram till hösten.

Förberedelserna inför det nya fiskeåret har också börjat i tid. Mer än 20 procent fler fiskevårdsavgifter för 2021, som släpptes till försäljning i början av mars, löstes in redan i november–december än för föregående år under motsvarande försäljningsstartsmånader.

Forststyrelsens jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi är stolt på fiskarnas vägnar. "Fiskeentusiasm är ett glädjande fenomen och ökningen av antalet tillstånd visar också fiskarnas ansvar", säger han.

Enligt lagen om fiske ska fiskevårdsavgiften betalas om man är 18–64 år och fiskar på något annat sätt än med pilk, metspö eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften kan lösas in för ett helt kalenderår (45 euro), en vecka (15 euro) eller ett dygn (6 euro).

Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbshop på adressen eraluvat.fi, med Eräluvat-appen, i R-kioskerna, på servicenumret 020 69 2424 och vid Forststyrelsens naturum.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, fiskeribranschens rådgivningstjänster, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Medlen från 2020 års fiskevårdsavgifter delas ut 2022 till projekt som främjar fiskerinäringen.

Mer information