Nyheter

Fångar i arbete för naturen: Samarbetet mellan Forststyrelsen och Brottspåföljdsmyndigheten stärks

- Forsstyrelsens och Brottspåföljdsmyndighetens pressmeddelande

Forststyrelsens Naturtjänster erbjuder i samarbete med Brottspåföljdsmyndigheten (RISE) rehabiliterande arbetsverksamhet för fångar som vårdare av nationalparker och naturskyddsobjekt.  Detta samarbete med öppna anstalter stärks ytterligare när Forststyrelsen och RISE har ingått ett strategiskt partnerskapsavtal.

Bredvid en spång finns en skylt där det står Yhteistyössä - i samarbete RISE Rikosseuraamuslaitos Brottspåföljdsmyndigheten Metsähallitus Forststyrelsen.

"För Forststyrelsens Naturtjänster är samarbetet mycket viktigt eftersom vi inte skulle klara av att sköta och iståndsätta alla nationalparker utan hjälp av fångarbetet. Samtidigt är vi mycket engagerade i att utveckla samarbetet och i verksamhet med samhällsansvar, där vi ökar fångarnas förmåga att placera sig i samhället ", säger naturtjänstdirektör Henrik Jansson vid Forststyrelsen.

Brottspåföljdsmyndigheten betonar att mångsidiga arbetsobjekt i nationalparkerna och i produktionsarbete i anslutning till dem ökar fångarnas erfarenheter av framgång och delaktighet i verksamhet utan brott.

Verkstads ​​byggarbetsplats.

"Med tanke på målen för brottspåföljdsverkets effektivitetsarbete är samarbetet med Forststyrelsen en väsentlig del av ordnandet av den arbetsverksamhet som fångarna kan erbjudas. I synnerhet i arbetet på öppna anstalter har samarbetet med Forststyrelsen gjort det möjligt för fängelserna att erbjuda meningsfull och mångsidig arbetsverksamhet. Effekterna för enskilda fångar av Forststyrelsens arbete vid öppna anstalter är betydande med tanke på Brottspåföljdsmyndighetens mål och värderingar, och det är ytterst viktigt för organisationerna att främja samarbetet", säger specialsakkunnig Markku Kuikka vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Samarbete med nio fängelser

År 2023 deltar nio fängelser i samarbetet: Vittis, Käyrä, Kervo, Sveaborgs, Ojoinen, Vilppula, Vånå, Jyväskylä och Juga fängelser. Man får hjälp med skötseln av naturobjekten med ungefär 100 arbetsår. Arbetet utförs under ledning av Forststyrelsens arbetsledare inom friluftstjänster och naturvård.

"En fånges arbetsperiod pågår från några veckor till flera månader, till och med flera år. I arbetsdagen kan till exempel reparation av spångar eller byggande av en ny rastplats, ved- och avfallshantering, ingå.  Inom naturvården omfattar arbetsuppgifterna till exempel avlägsnande av främmande arter eller gallring av trädbeståndet från vårdbiotoper, säger fältchef Anssi Riihiaho vid Forststyrelsen.

En gammal stuga i skogen.

Samarbetet mellan Forststyrelsen och Brottspåföljdsmyndigheten inleddes i sin nuvarande form i början av 2000-talet. Forststyrelsen ansvarar för planeringen av det arbete som ska utföras, ledningen av verksamheten samt arbetsledningen, handledningen i arbetsuppgifterna och deltagandet i yrkesprov.