Nyheter

En stig av spångar byggs på Tulluddsstranden i Hangö i juni

Byggandet av spångar på Tulluddsstranden påbörjas den 1.6 och borde bli färdigt i slutet av juni. Syftet med att bygga spångar på området är att minska slitaget på dynväxtligheten. Spången börjar vid den stora Engelska linjetavlan och sträcker sig ungefär 350 meter längs med stranden mot Sjöbevakningsstationen.

På skissen är spångens placering i terrängen utmärkt med grönt.

Spången byggs på åsen av dynerna, där den mest använda stigen på området fins. Det här gör man för att styra besökarna att använda spången och på det sättet begränsa slitaget på dynväxtligheten och erosionen av sanddynerna. Liknande spångar finns bland annat på Yyteri i Björneborg, i Kalajoki och på Karlö (Hailuoto) för att även där skydda växtligheten på sanddynerna.

Spången blir ca 120cm bred. Byggare är Hangon maa- ja vesirakennus Oy. Byggandet styrs av Forststyrelsens Naturtjänster. Man kan röra sig förbi byggområdet, men man måste komma ihåg att hålla ett tryggt säkerhetsavstånd. Spången byggs inte bakom stranddynerna då där förekommer känslig växtlighet och sällsynta insekter. Mot havet går det ej heller att bygga eftersom stormar då skulle föra iväg spången vid högvatten.

Stigen på dynerna är nu tom 2–3 meter bred och väldigt sliten. Men med spångarna vill man göra stigen smalare och minska slitaget även på det övriga strandområdet. De flesta besökarna vandrar gärna på dynernas ås och njuter av den oerhört vackra havsutsikten på ena sidan och skogen på den andra sidan.

I fortsättningen får man röra sig var man vill, men användningen av spångarna rekommenderas för att på så sätt trygga områdets naturvärden.

Backtimjan tillbaka till stranden

Backtimjan.

Efter midsommar 2020 ska det planteras på Tulluddsstranden plantor av backtimjan som är flyttade från Frihamnen och förökade på en plantskola.

På Tulluddsstranden växer det ännu backtimjan på några gamla växtplatser som är arttypiska, på dynstrandens torra övre ängar. Arten trivs på kalkhaltig jord, på strändernas övre del dit vågorna för snäckskal som innehåller rikligt med kalk. Havsvattnet ökar också markens pH värde.

Förekomsten av backtimjan är mycket viktigt för många hotade insektarter som trivs på de heta sanddynerna. Backtimjan producerar mycket nektar och utgör tillväxtplatser för insekternas avkommor.

Om man en lugn sommarkväll går nära backtimjans växtplats kan man känna doften av nektar och förstå varför insekterna så högt uppskattar växten.

Arbetena är en del av projektet Ljus & Eld LIFE (Paahde-LIFE). Inom projektet har det vårdats solexponerade miljöer med finansiering från Europeiska unionen på nästan 70 platser i Finland under åren 2014–2020.
Projektlogon.

Tilläggsuppgifter: