Nyheter

Ekenäs naturum har stängt sina dörrar - Forststyrelsen satsar i fortsättningen på att utveckla servicen på sina områden

Ekenäs naturum har stängt sina dörrar. Forststyrelsen satsar i fortsättningen på att utveckla infrastrukturen på sina områden. I stället för upprätthållandet av naturum ges i framtiden information om Forststyrelsens områden digitalt, samt genom kundservice och guidningstjänster i terrängen. En del av Ekenäs naturums utställning kommer att få nytt liv i anslutning till Jussarö café. Speciellt med tanke på barnfamiljer planeras också nya konstruktioner i Ekenäs nationalpark.  Eftersom vi vill veta hur vi på bästa sätt kan förbättra den service vi erbjuder våra besökare görs under sommaren en kundundersökning i Ekenäs skärgårds nationalpark.