Nyheter

Den nya, utmanande tillgänglighetsanpassade leden Karpalopolku och hjälpmedel för naturmotion presenterades i Kurjenrahka nationalpark

Forststyrelsens Naturtjänster och Finlands Paralympiska Kommitté ordnade tillsammans med flera samarbetspartner ett handikappanpassat naturevenemang i Kurjenrahka nationalpark lördagen den 28 augusti. 

Under evenemanget, som hölls på finska naturens dag, lanserades nationalparkens nya  handikappanpassade tjänster tillsammans med representanter för målgrupperna. Besökarna bekantade sig med Kurjenrahka nationalparks nya, krävande tillgängliga led Karpalopolku, prövade på olika hjälpmedel för att ta sig fram i naturen och tillägnade sig vildmarkskunskaper.

Kvinnan står på stigen framför infotavlan och tittar på telefonen.

Evenemanget ordnades av Forststyrelsens Naturtjänster och Finlands Paralympiska Kommitté i samarbete med Malike, Finlands CP-förbund, Åbo CP-förening, vildmarksguidestuderande vid yrkesinstitutet Axxell, Synskadades förbund, Finlands Neuroförbund, Varsinais-Suomen näkövammaiset ry, Iloski ry, Villimartat inom Turun marttayhdistys och vildmarksguideföretagare.  

Deltagarna i evenemanget är medlemmar i olika föreningar för personer med motoriska, sensoriska eller utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar.

Evenemanget var en del av Paralympiska kommitténs projekt Hyvät muuvit som främjar aktivitet, rörlighet och motion för vuxna på serviceboenden och inom stödtjänster, samt det internationella projektet Nature Access to All (NatAc) vars mål är att utveckla tillgänglighetsanpassat resande i Lettland, Estland och Finland. Inom ramarna för NatAc-projektet har Forststyrelsen gjort Kurjenrahka Nationalparks krävande och tillgänglig 1,7 kilometer långa led Karpalopolku, där man strävat efter att beakta inte bara rörelsehindrade utan också synskadade. NatAc-projektet finansieras med medel från Central Baltic-programmet inom EU:s Interreg-fond.

Tilläggsinformation

Myrlandskap.