Nyheter

Coronarusningen i huvudstadsregionens nationalparker minskade

Förra årets besökarantal i Sibbo storskogs och Noux nationalparker sjönk jämfört med toppantalen 2020, då coronapandemin ledde till besökarrusning i närliggande naturobjekt. Av de objekt som Forststyrelsen förvaltar har Skanslandet en enorm besöksökning. Tack vare Helsingforsbiennalen besöktes Skanslandet över 155 000 gånger 2021. Besöksantalen steg också i Bredvikens naturskyddsområde, som hade 123 000 besökare. 

På de naturobjekt i huvudstadsregionen som Forststyrelsen förvaltar var antalet besök högt jämfört med tiden före pandemin. I Sibbo storskog är antalet besök fortfarande 33 procent större än år 2019. I Noux förekom även en liten minskning jämfört med 2019. Noux är dock fortfarande Finlands tredje populäraste nationalpark, även om antalet besök har minskat i och med färre internationella gäster.  I fjol var antalet besök i Noux 314 500  (år 2020: 367 500 och 2019: 330 600). Sibbo storskog besöktes 146 400 gånger år 2021 (2020: 204 000 och 2019: 110 000).

"Naturobjektens popularitet förutspås förbli hög när den internationella turismen återhämtar sig, evenemangsproduktionen blir livligare och de guidade grupperna återvänder. Forststyrelsen förbereder sig med många åtgärder i Noux och Sibbo storskog. Nya rutter och rastplatser byggs i områdena, rutterna görs hållbarare och parkeringsplatserna utvidgas", säger parkchef Harri Karjalainen vid Forststyrelsen. 

Antalet besök i huvudstadsregionen följer den nationella linjen, där antalet besök i nationalparkerna i södra Finland sjönk och den ökade inhemska turismen däremot höjde Lapplands och Norra Finlands popularitet. Den snörika vintern påverkade antalet besök i söder, eftersom skidspår och andra vinterleder endast upprätthålls vid ett fåtal objekt i söder. Även den varma sommaren minskade besöken i inlandsnationalparkerna. Högsäsongens rusning ledde också till besök i andra områden än de populäraste objekten. 

Under pandemin har nationalparkernas betydelse för finländarnas motion blivit allt större. I nationalparkerna rörde man sig 43,6 miljoner kilometer med muskelkraft, vilket motsvarar 1087 varv runt jorden. Det finns många sätt att röra sig: den genomsnittliga vandringssträckan var 8 km, cykelsträckan 20 km och seglings- eller paddlingssträckan 25 km. Vid sidan av motion betonas nyttan för den mentala hälsan i besökarundersökningarna.  

Kundnöjdheten var hög: 4,38 på skalan 1–5. Kunderna fick vad de sökte: lugn och ro i naturen, unika landskap och välbefinnande för sig själva. I många nationalparker hade man också hunnit förbättra friluftstjänsterna med hjälp av separat finansiering från Forststyrelsens Naturtjänster, vilket ökade kundnöjdheten. Även Forststyrelsens samarbetsföretag för hållbar naturturism har utvecklat och breddat sina tjänster enligt kundernas önskemål och till exempel ökat uthyrningsverksamheten av redskap, såsom terrängcyklar och snöskor. Detta syns i form av ökade kundmängder och ökad kundnöjdhet.   

I huvudstadsregionen sköter Forststyrelsen bland annat Noux, Sibbo storskog, Skanslandet-Kungsholmen och Mejlans, Bredvikens, Esbovikens naturskyddsområden samt Söderskärs och Långörens skyddsområden. 

Mer information