Nyheter

Bussutflykt till Kurjenrahka nationalpark

Man kan åka till Kurjenrahka nationalpark kollektivt med buss från Åbo sommartid. Föli sköter trafiken i samarbete med Egentliga Finlands förbund och Kuhankuono vandringsleds- och rekreationsområdesförening.

Vandrare med en liten ryggsäck står på en stig som är gjord av grus framför ledmarkering.
 

Forststyrelsens samarbete med VR Till naturen med tåg hämtar också icke-ortsbor på utflykter till nationalparken på sommaren. I kampanjen lyfter man fram olika naturdestinationer dit tågresenären behändigt kan ta sig från järnvägsstationen. Ett fungerande samarbete med kommunerna och andra aktörer i området främjar både människornas välbefinnande och stöder klimatvänlig rörlighet. 

"För att servicekedjorna för turismen ska fungera krävs smidiga resekedjor ända till resmålet, och utvecklingen kräver samarbete mellan flera aktörer", berättar Jani Grönroos, specialsakkunnig inom rekreationsanvändning vid Forststyrelsen. 

År 2023 trafikerar bussarna till Kurjenrahka nationalpark på lördagar, söndagar och helgdagar 29.4–29.10. Mellan den 5.6 och 6.8 går bussarna också på vardagar. På veckosluten går bussarna till Kuhankuono en gång i timmen. Den sista returresan avgår från Kuhankuono efter klockan sju på kvällen. Vardagar körs sex turer i båda riktningarna, dvs. med cirka två timmars mellanrum.

Mer information