Nyheter

Betesdjuren tar hand om vårdbiotoperna - kom och bekanta er med naturbetena i Kattila i Noux den 18 juni

Betesdjuren upprätthåller mångfalden i hotade vårdbiotoper, det vill säga fält, ängar, hagmarker och skogsbeten, och motverkar naturförlust. Du får bekanta dig med naturbete vid Forststyrelsens evenemang i Kattila i Noux på Naturbetesdagen den 18 juni. 

 Kor i hagen.

På den nationella Naturbetesdagen den 18 juni firas betesdjur och betesföretagare som tillsammans utför ett värdefullt naturvårdsarbete. På temadagen öppnar flera betesföretagare runt om i Finland upp sina dörrar för allmänheten. Den nationella Naturbetesdagen arrangeras genom ett samarbete mellan Forststyrelsen och Naturbeteskötts producenterna rf, Natur- och viltvårdsstiftelsen, WWF, Lantbruks- och hushållskvinnorna och ProAgria. 

Genom bete förebyggs naturförlusten 

Betande djur är en bekant syn vid många naturskydds- och kulturarvsobjekt, såsom nationalparker. I Noux nationalpark betar boskap från en ekologisk gård i Pappilanpuisto. 

”På naturbeten får kor och får mångsidig näring och ett stimulerande liv. Gårdens åkrar används mångsidigt när boskapen inte betar där. Att arbeta för en mångfaldig natur är givande”, berättar Forststyrelsens samarbetspartner Jouko Helander vid Pappilanpuisto gård. 

”Betande djur har stor betydelse för naturen i Noux. De håller ängarna öppna och tryggar därmed levnadsmöjligheterna för många arter. På ängarna i Noux trivs bland annat flera fjärilsarter som annars på många ställen håller på att minska”, berättar skyddsbiolog Katja Raatikainen vid Forststyrelsen. 

Kom och hälsa på de fläckiga korna 

Kom och hälsa på de betande korna och hör mer om naturens mångfald och nyttan med naturbete på Naturbetesdagen den 18 juni kl. 11-15 i Noux.

På Forststyrelsens Naturtjänsters evenemang, som är öppet för allmänheten och medierna, berättar planerare Helena Lundén, skyddsbiolog Katja Raatikainen och planerare Heli Vainio från Forststyrelsen, och betesföretagare Jouko Helander från Pappilanpuisto gård om naturbete och dess mål för naturen i Kattila i Noux. Vi rekommenderar att du tar med dig gummistövlar om ängen skulle vara fuktig.

Program: 
Evenemangstid: 18.6.22 kl. 11-15  

Plats: Kattila bete, Noux nationalpark, Kattilantie 424 

Ängsrundvandring kl. 11 och 13 under ledning av Katja Raatikainen, Helena Lundén och Jouko Helander 

Dyngbaggedemonstration kl. 12 och 14, expert på dyngbaggar, planerare Heli Vainio 

Lokala företagaret Green Window Oy serverar naturbeteslunch till självkostnadspris vid Aurora i Kattila i Noux. 

Mer information