Nyheter

Antalet besökare ökade i Kvarken

På de statliga skyddsområden och kundservicepunkter Forststyrelsen sköter var totala antalet besökare 9,2 miljoner under 2020. Även i Kvarkens skärgårds världsarvsområde ökade antalet besökare kraftigt, jämfört med år 2019 ökade besöken på de platser Forststyrelsen ansvarar för med 18 %, till 95 000 besökare år 2020. Till exempel klättrade 56 000 besökare upp i utsiktstornet Saltkaret i Svedjehamn, för att njuta av utsikten över världsarvet. Till hela Kvarkens skärgårds världsarvsområde gjordes 362 900 besök.

Besökare vandrar på stigen och bakom syns ett mörkt utkikstorn.

Coronapandemin ökade intresset för naturen och nya besökare hittade ut till Kvarkens skärgård. Rekreation i närområdet blev populärt året runt i familjer. I år kommer Forststyrelsen att placera ut nya infotavlor och förbättra tillgängligheten på de populäraste besöksmålen i Kvarken. Längs naturstigen Bodvattnet runt kommer bland annat ett miniatyrlandskap över Höga Kusten och Kvarkens skärgård, djursiluetter och en vevlåda, som man kan lyssna på naturen i, att placeras ut tack vare projektet Lystra (Interreg Botnia-Atlantica).

Mer information