Nyheter

Övervakningspatrull påminner om goda utflyktsvanor i Tykö nationalpark

Forststyrelsen ordnar ett övervakningsevenemang i Tykö nationalpark under veckoslutet den 12–13 juni. Under fredag och lördag vandrar en patrull bestående av fem personer från räddningsverket, polisen och Forststyrelsen runt i Tykö nationalpark och berättar för besökarna om goda utflyktsvanor och påminner om hur man gör upp eld på ett tryggt sätt.

I Tykö nationalpark har det förekommit allt mer tråkigt beteende i form av bland annat olagliga eldplatser och nedskräpning. Under våren har många nya besökare hittat till Tykö nationalpark. Alla har inte ännu koll på brandsäkerhet eller hur man beaktar andra besökare och naturen.

”Största delen av besökarna vet hur man ska bete sig och vi är framför allt ute för att värna om goda utflyktsvanor och naturskydd, allmän trivsel och säkerhet. Vid behov påminner vi om etikett i friluftslivet”, berättar parkmästaren Petri Loikkanen från Forststyrelsen.

I den gemensamma övervakningen har polisen som mål att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i utflykts- och naturskyddsområdena.

”I samband med övervakningen fäster polisen uppmärksamhet i synnerhet vid hur man gör upp eld, att man håller hundar kopplade och att en allmän trivsel upprätthålls i området”, säger kriminalkommissarie Pertti Läksy från Polisen i Västra Finland.

Tilläggsinformation: