Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kvarkens skärgård 

Saltkaret. Bild:Jens Lax
Kvarkens situation i Finland
Österbotten
Korsholm (www.korsholm.fi), Vasa (www.vasa.fi), Malax (www.malax.fi), Vörå (www.vora.fi), Korsnäs (www.korsnas.fi), Nykarleby (www.nykarleby.fi)
Areal 544 km²
Statens områden förvaltas av Forststyrelsen.
Kvarkens logo

Kvarken erbjuder lugna och skyddade områden i den inre skärgården för paddling och båtfärder. Som stödjepunkt för färden kan man ta en reserveringsstuga i Korsholm eller t.ex. en f.d. sjöbevaknings- eller lotsstation med tillhörande brygga som överförts till Forststyrelsens förvaltning. Till en del av holmarna som ligger nära fastlandet kommer man också landvägen. Då man bekantar sig med Kvarken lönar det sig att börja i Terranova - Kvarkens naturcentrum. Kvarkens totala areal är 1281 km² av vilka Forststyrelsen sköter 520 km² vattenområden och 24 km² landområden.

Kvarkens vida skärgård består av ödemarkslika skogsholmar och den inre skärgårdens labyrint samt den yttre skärgårdens mosaik av grund och skär. I de grunda vattnen trivs såväl fiskar som skärgårdsfåglar. Den för området typiska arten tobisgrisslan häckar i stenhålor. En havsörn, som glider ovanför skogsholmarna, är också en vanlig syn.

The world heritage logo.
The Unesco logo.
Kvarkens skärgård blev i juli 2006 Finlands första naturområde på Unescos världsarvslista (whc.unesco.org, på engelska). Som grund för utnämningen står landhöjningen, som syns särskilt bra i Kvarkens grunda skärgård, samt de vida moränfälten som uppkommit under inlandsisens smältningsskede. FN:s organisation Unesco strävar till att uppmuntra identifiering, skydd och bevarande av enastående kultur- och naturarv över hela världen. Du kan läsa mer om världsarvet Kvarkens skärgård här (www.kvarken.fi).

Kvarkens skärgård finns nu på Facebook. Gå in på vår sida och gilla Kvarken!

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/kvarken

Senaste uppdatering 2014-01-22

Kundtjänst

Tfn. 050 346 620

info(at)kvarken.fi

www.kvarken.fi

Terranova - Kvarkens naturcentrum

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100