Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Turistregioner 

På turistregion-webbplatsen behandlas sådana geografiskt vidsträckta områden, där det finns flere utflyktsmål nära varandra. Forststyrelsens samarbetspartner ansvarar för en del av utflyktsmålens underhåll.

Som första regionhelhet presenteras Tavastlands sjöplatå, där Forststyrelsens samarbetspartner är Hämeen virkistysalueyhdistys (Tavastlands rekreationsområdesförening).Turistregion-webbplatsen kompletteras i fortsättningen att omfatta regioner i olika delar av landet.
Senaste uppdatering 2014-04-15
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100