Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde 

Valtavaara. Bild: Markku Pirttimaa
Norra Österbotten
Kuusamo (www.kuusamo.fi, på finska)
Areal 8,1 km², inrättat 1991
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde är beläget i Kuusamo, nordost om Ruka turistcenter. Området består av tre separata delar: Valtavaara, Pyhävaara och Juhannuskallioområdet.

Kuusamos högsta skogsbevuxna berg erbjuder någonting för envar som vistas i naturen. På det mångfaldiga naturområdet finns det fantastiska vyer, krävande skidspår, härdade fjällväxter, sällsynta fåglar och sagolika berg med dimfrosttyngda träd. Valtavaara lämpar sig utmärkt för friluftsliv både sommar- och vintertid.

 

Senaste uppdatering 2013-10-25
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100