Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Vaarunvuori 

Vaarunvuoris läge i FinlandMellersta Finland
Jyväskylä (www.jyvaskyla.fi)
Areal 6,04 km², Natura 2000 -område (1998)
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Bild: Pertti HeinonenPå berget Vaarunvuori kan du njuta av storslaget landskap och doften av solexponerade tallbestånd som växer på berget. Områdets varierande och specifika livsmiljöer erbjuder boplatser för ett flertal sällsynta och utrotningshotade arter. Vaarunvuori är ett utflyktsmål för dagsutflykter, till vilket man även kan komma sjöledes från Päijänne.

Vaarunvuori är känt speciellt för den branta klippväggen som stiger upp från Korospohjanlahti och på vars sluttningar trivs såväl sydliga växtarter som fjällväxter. Besökaren har också möjlighet att vandra längs Vanha Vaaruntie, som förut var känd som Finlands brantaste landsväg.

Senaste uppdatering 2011-09-29
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100