Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Uddskatans naturskyddsområde 

Uddskatans läge i Finland © Forststyrelsen 2011Södra Finland, Nyland
Hangö (www.hango.fi)
Landareal 32 ha, havsområde 153 ha, inrättat 1990.
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Uddskatans strandklippor. Bild: Katariina HopponenPå Uddskatans naturskyddsområden kan man bekanta sig med den havsnära naturen som formats av Finska vikens kust och Salpausselkä. Hangö udds spets är skyddsplats för mången hotad art och en viloplats för fåglarna. Området erbjuder en utmärkt möjlighet till fågelskådning och forskning.

Det är begränsad rörelsefrihet på Uddskatan. Man måste alltid ha ett tillstånd av Finlands Frihamn Ab för att få passera frihamnen till Uddskatans naturskyddsområde. Besök inom naturskyddsområdet sker i huvudsak i guidade grupper.

Uddskatan och Tulluddsområdet är den sydligaste punkten på Finlands fastland. Uddskatans vattenområde med stränder fridlystes som ett värdefullt fågelobjekt redan år 1933. Det nuvarande naturskyddsområdet Uddskatan inrättades år 1990, och det är en del av objektet Tulluddens fågelskyddsområde som ingår i Finlands Natura 2000-nätverk. Särskilt områdets torrängs- och sandartbestånd är unika och deras skydd främjas genom många vårdåtgärder.

Senaste uppdatering 2012-06-29
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100