Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Talaskangas naturskyddsområde 

Kajanaland och Norra Savolax
Kajaani (www.kajaani.fi), Vieremä (www.vierema.fi) och Sonkajärvi (www.sonkajarvi.fi)
Areal 35 km², inrättat 1994
Området förvaltas av Forststyrelsen.

 

Bild: Ari MeriruokoJos kielin voisi kertoa
näkönsä vanhat puut,
ja meidän vaarat virkkoa
ja meidän laaksot lausua,
sanella salmensuut.

(Savolaisen laulu)

På Talaskangas förenas Kajanalands ödemarkers viskning och Savolax skönhet.

Den stora allmänheten blev medveten om Talaskangas i slutet av 1980-talet, då naturskyddsaktivister med sin synliga verksamhet hindrade avverkningen på området.

Talaskangas naturskyddsområde är ett skogs- och myrområde, som har bevarats i så gott som naturligt tillstånd, och som kan anses vara Kajanalands sydligaste ödemarksområde. Traktens övriga skyddsområden är myrskyddsområden, vilket gör att Talaskangas betydelse för skogsnaturens skydd framhävs. Området tjänar även natur- och miljöforskning samt undervisning.

Senaste uppdatering 2012-08-07
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100