Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Soiperoinen 

Soiperoinen i FinlandNorra Österbotten
Taivalkoski (www.taivalkoski.fi, på finska)
Areal 5,14 km², reserverat för naturskydd
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Landskapen från Soiperoharju åsen. Foto: Harri HiltunenSoiperoinenområdet ligger i Taivalkoski kommuns norra del i omedelbar närhet av Syöte nationalparks delområde Salmitunturi. Området hör till strand- och åsskyddsprogrammen. Landskapet domineras av den smala och spetsiga Soiperoharju ås samt de klara grundvattensjöarna Rääpysjärvi och Soiperoinen.

Området lockar besökare med sin speciella, ursprungliga natur och ödemarkslikhet samt med sin stillhet. Soiperoinen är ett känt närrekreationsområde samt mål för dagsutflykter på Koillismaa. De flesta besöker området på sommaren och hösten. Om vintern njuter pimpelfiskare ochskidåkare som själv drar upp sina spår av naturens frid och av de fiskrika vattnen.

Soiperoinen sköts med respekt för dess natur och markbrukets historia som det strävas till att framhäva. Med friluftsanordningar styr man och anpassar man samman frilutsliv som grundar sig på allemansrätten och naturturism.

På området finner man tecken på forna tiders kolframställning alltså milbränning samt renskötsel, ängskultur, tjärbränning och fiske.

Bekanta dig med Soiperoinens produkter på webbutiken Utinaturen.fi (kauppa.luontoon.fi).

Senaste uppdatering 2012-08-07
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100