Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Service i Simojärvi och Soppana 

Kundtjänst och vägledning

På Simojärvi- och Soppanaområdena finns det inte Forststyrelsens kundtjänstställen. Våra närmaste ställen med kundtjänst är:

Skyltar om Simojärvi och Soppanaområdet i terrängen finns vid:

 • Korvajokisuu kokskjul
 • Yli-Soppananjärvi kokskjul
 • På Matalakangas parkeringsplats vid vägen Teerivaarantie i närheten av Paasonjoki
 • Skyltarna finns på finska, engelska och tyska.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Simojärvi- och Soppanaområdena

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser, stugor och kokskjul

Forststyrelsens eldplatser finns på följande ställen:

 • Vid Porosaari skärmskydd. Bild: Olli VainioPorosaari:
  • Raststuga och eldplats
  • Skärmskydd i öns södra del
  • Skärmskydd och eldplats i öns norra del.
 • Selkäsaari: Skärmskydd
 • Lamanginsaari: Kåta och eldplats
 • Ahosaari: Skärmskydd
 • Kenttäsaari: Ödestuga och eldplats
 • Korvajokisuu: Kokskjul och eldplats
 • Yli-Soppananjärvi: Kokskjul och eldplats
 • Suolahti: Eldplats
 • Tuppilampi: Eldplats
 • Itseoja: Eldplats
 • Paasonjärvi: Skärmskydd
 • Paha-Paasonjärvi: Kåta och eldplats

Det finns också andra rastplaster på Simojärvi- och Soppanaområdena än de som Forststyrelsen ansvarar för.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats. Då får man göra upp eld endast i kokskjulens och stugornas eldstäder. Om att göra upp eld på eldplatser berättas mer på webbsidorna Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • På området finns en brunn vid Yli-Soppananjärvis kokskjul varifrån man kan ta dricksvatten.
 • Man kan använda vattnet i sjöarna och bäckarna som dricksvatten, men det lönar sig att koka ytvatten, såsom sjö-, å- och bäckvatten, ett par minuter innan man dricker det, för vattenkvaliteten varierar beroende på område och vattnets temperatur.
 • Läs tipsen om dricksvatten på sidorna Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Vid Korvajokisuus kokskjul finns det en avfallsterminal med kärl för blandavfall och flaskor.

Toaletter

 • Vid rastplatserna på öar i Simojärvi finns det torrtoaletter
 • Vid kokskjulen i Korvajokisuu och Yli-Soppananjärvi finns det torrtoaletter.
 • Vid Kostis kåta vid Paha-Paasonjärvi finns det en torrtoalett.
 • Vid eldplatserna längs friluftslederna finns det inga toaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På området finns två ställen som lämpar sig bra för tältning: Yli-Soppananjärvi och Korvajokisuu tältningsplatser. På dessa ställen finns kokskjul och vid Yli-Soppananjärvi också en brunn, där man kan ta dricksvatten. Områdena är avgiftsfria.
 • Det finns inga andra för tältning avsedda områden, men vi rekommenderar att man tältar i närheten av skärmskydd och kåtor. Man kan också övernatta i skärmskydden.

Ödestugor

Hyresstugor

Forststyrelsens stuga på området

 • På Yli-Soppananjärvis strand finns Rosamo stuga.

Övernattning i omnejden

 • Det finns flera hyresstugor på Simojärviområdet. På Ranua (www.ranua.fi, på finska) och Posio (www.posio.fi, på finska) kommuners webbsidor och på Lapplands turistportal (www.laplandfinland.com, på finska och engelska) finns det uppgifter om områdets logitjänster.

Forststyrelsens hyresstugor i näromgivningen:

 • Penämö, Ristijärvi och Kaitavirta.

Uthyrning av utrustning

 • Uthyrbar utrustning, t.ex. båtar, finns hos turistföretag på området. Det finns information om turistföretagen på Ranua (www.ranua.fi, på finska) och Posio (www.posio.fi, på finska) kommuners webbsidor.

Service för rörelsehindrade

 • Det finns inga tjänster för rörelsehindrade på Simojärvi- och Soppanaområdena.

Service för båtfolk

Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet.

Hamnar och båtramper

 • Simojärvis båt- och fiskehamn. Bild: Hely JuntunenBryggan i Simojärvis båt- och fiskehamn, gammal ubåtshamn (66º 5.544'27º 5.512')
  • Båtplatser
  • Hamn: fiskehamns- hall, båtramp av betong.
  • Avfallsterminal
  • Stället sköts av Ranua kommun.
 • Simontaival båthamn (65º 58.373'27º 8.874')
  • Båtplatser
  • Hamn: täckt eldplats, båtramp av betong.
  • I närheten finns även ett skärmskydd.
  • Stället sköts av Ranua kommun.
 • Pohjaslahti sjösättningsställe (66º 13.181'26º 52.191')
  • Båtramp av grus.
  • Stället sköts av Ranua kommun.
 • Korvajokisuu sjösättningsställe (66º 3.465'27º 16.253')
  • Båtramp av grus, som lämpar sig enbart för roddbåtar.
  • Stället sköts av Forststyrelsen.

Med en stor båt är det svårt att ta i land vid rastplatserna på Simojärviområdet, för det finns inga egentliga båtbryggor där. Med mindre båt kommer man dock till alla rastplatser,trots att stranden kan vara grund.

Övrig service i omnejden

 • I byarna på området finns det caféer och restauranger, som man hittar mer information om på Ranua kommuns webbsidor. I närheten av området erbjuder turistföretagare tjänster, som det finns mer information om på Ranua (www.ranua.fi, på finska) och Posio (www.posio.fi, på finska) kommuners webbsidor. De mångsidigaste tjänsterna hittar man i Ranua och Posio kommuncentrum.
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.laplandfinland.com, på finska och engelska).
Senaste uppdatering 2013-08-15

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100