Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Simojärvi och Soppana 

Simojärvis och Soppanas läge i Finland.Södra Lappland
Ranua (www.ranua.fi, på finska), Posio (www.posio.fi, på finska)
Simojärvi 63,7 km², Soppana 11 km², Natura 2000-områden (1998)
Statens marker på området sköts av Forststyrelsen.

Fiskarna på Simojärvi. Bild: Olli VainioOmrådena Simojärvi och Soppana är fina utflyktsmål för dem som gillar att färdas till sjöss eller att vandra. Även på vintern erbjuder områdena fina möjligheter till rekreation i naturen, t.ex. utflykter och fiske. Det är lätt att ta sig fram i de gamla skogarna på området och njuta av det omväxlande landskapet. Simojärvi- och Soppanaområdena lämpar sig bra för kortare dagsutflykter. Vandringslederna är lättframkomliga och passar också för flerdagsturer.

Simojärvi är Finlands 50:e största sjö, vars klara vatten lockar folk till sig. Största delen av Simojärviområdet ingår i strandskyddsprogrammet, enligt vilket de värdefullaste stränderna i vårt land bevaras obebyggda. Soppanaområdet hör till programmet för skydd av gamla skogar. En betydande del av Simojärvi- och Soppanaområdena ingår i nätverket Natura 2000.

Senaste uppdatering 2011-06-16
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100