Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Siikanevas myrskyddsområde 

Siikanevas myrskyddsområdes läge i FinlandVästra Finland, Birkaland
Ruovesi (www.ruovesi.fi, på finska)
Areal 9,5 km², grundad 1988
Området förvaltas av Forststyrelsen.

På Siikaneva kan vandraren samtidigt förnimma det vidsträckta myrområdets frid och livfullhet. Siikaneva är ett storslaget mål för dagsutflykter framför allt under barmarkstiden. Den i huvudsak spångbelagda rundslingan presenterar områdets mångsidiga natur och landskap. Vidsträckta myrar breder ut sig på alla sidor om vandraren, tills det öppna landskapet byts i myrholmar med gammelskog där det råder en dunkel stämning.

Siikaneva är det största sammanhängande myrområdet i Birkaland och samtidigt landskapets viktigaste myrskyddsområde, och dessutom har området ett värdefullt fågelbestånd. Siikanevas högmossar och aapamyrar spelar också en viktig roll som forsknings- och undervisningsobjekt. På Siikaneva finns förutom det myrskyddsområde som administreras av staten även ett privat naturskyddsområde.

Senaste uppdatering 2012-11-19
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100