Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Siikalahti 

Siikalahtis läge i Finland.Södra Finland, Södra Karelen
Parikkala (www.parikkala.fi, på finska)
Areal 445 ha
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Fågelsjöns stämning. Bild: Hannu SiitonenRördrommens hemlighetsfulla blåsning och nattsångarnas öronbedövande konsert är minnesvärda upplevelser, som man kan pröva på i Siikalahti. Fåglarnas sträck över Östra Finland ger liv och rörelse i Siikalahti från april till november. Under hela året är det möjligt att i Siikalahti iakttaga nästan 200 fågelarter. Under hela dagen är det möjligt att iakta över 100 fågelarter.

Siikalahti är en vik, som håller på att växa igen, i östra delen av Simpelejärvi. Tack vare sin exceptionellt mångfaldiga häckande och flyttande fågelfauna är Siikalahti Finlands värdefullaste fågelsjö. Havsområdena medräknade är det vårt lands tredje bästa fågelvatten. Av landets fågelsjöar är Siikalahti bäst.

Siikalahti är även internationellt en betydande fågelvåtmark. Siikalahtiområdet har restaurerats med stöd av EU:s Natur Life-fond under åren 2001 - 2003. Projektets (www.metsa.fi, på finska) mål har varit att fördröja igenväxningen och öka naturens mångfald på området.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen/siikalahti

Senaste uppdatering 2013-05-28
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100