Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Frågor och svar om Ruunaa naturskyddsområde 

Varifrån får man dricksvatten?

De närmaste platserna där man kan få rent dricksvatten är vid Ruunaa naturum vid Naarajoki vid Ruunaa friluftscentrum vid Neitikoski.

Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Finns det markerade leder på Ruunaa naturskyddsområde?

På området finns det en 9,5 km lång markerad led som är en del av Karhunpolku -led (sammanlagt 133 km).

Var kan man se älgar?

I Ruunaa naturskyddsområdes lugna omgivning finns det möjligheter att se älgar.

Rikes gräns. Bild: Heikki RäsänenHur långt är det till den ryska gränsen?

Naturskyddsområdet gränsar till riksgränsen. Största delen av naturskyddsområdet utgörs av gränszonen, där man endast får röra sig med ett gränszonstillstånd. Gränszonens bakre gräns är markerad i terrängen och på områdets karta.

Senaste uppdatering 2011-06-14
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100