Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Leder i Pisa 

Friluftsleder och stigar

Bild: Auvo SapattinenDet finns sammanlagt 8,5 km markerade leder på området. Pisas steniga stigar är krävande, men stigningen till det branta Pisa har underlättats med trappor och rastavsatser samt räcken. Kom ihåg att det tar längre än vanligt att vandra i den krävande terrängen. Lederna är markerade med orange ringar på träden.

Ledernas startpunkter

Man når Pisas krön från antingen Lastu-Buotis, Lastukoskis eller Salmenpeltos parkeringsplatser.

Markerade leder

 • Lastukoski - Pisa, 3 km
  • Service: Ett bord med bänkar på Pisas krön samt torrtoalett på Lastukoskis parkeringsplats (sköts av Nilsiä stad).
  • Sevärt: Utsiktstornet, Teusinafredens gränsröse och den fredade tallen.
  • Förbindelse: I början av leden finns det förbindelse till Lastu-Buoti parkeringsplats (sköts av Nilsiä stad). Dessa leder är till en stor del sammanhängande. Från Lastu-Buoti till Pisa är det 4 km.
 • Salmenpelto - Pisa, 2 km
  • Service: Ett bord med bänkar på Pisas krön samt torrtoalett på Salmenpeltos parkeringsplats (sköts av Juankoski stad).
  • Sevärt: Útsiktstornet, Teusinafredens gränsröse och en utsiktsplats vid stigen.
 • Pisas utsiktstorn - Pirunkellari, 1,3 km
 • Pisanlampis runda, 8,4 km
  • Leden går via Iso Pisanlampis västra strand till Pirunkellari, därifrån man stiger till utsiktstornet. Det rekommenderas att man går leden medsols. Leden tar ca 3 - 5 timmar i anspråk.
  • Service: Ett bord med bänkar.
  • Sevärt: Utsiktstornet, Teusinafredens gränsröse, utsiktstornet och Pirunkellari.
Senaste uppdatering 2013-12-16
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100