Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Service i Pirunkirkko 

Kundtjänst och vägledning

 • I anknytning till parkeringsplatsen finns en finskspråkig informationstavla.
 • Ytterligare information om utflyktsmålet fås från Hossa naturum.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Pirunkirkko raststuga. Bild: Hannu HuttuEldplats och raststuga

 • I Pirunkirkko raststuga finns en eldstad och utanför stugan finns en eldplats.
 • Under perioder med varning för skogsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld i eldstaden inne i stugan. Under perioder med varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatsen.
 • På andra ställen är det alltid förbjudet att göra upp eld.
 • I Friluftslivets ABC kan du läsa mera om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar i några minuter innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis och beroende på temperaturen.
 • Läs om vandrarens vattentips i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga uppsamlingskärl för avfall inne i området och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Detta innebär att du ansvarar för ditt eget avfall genom att ta det med sig från terrängen för sortering. Vanligtvis kan man dock kompostera biologiskt avfall och bränna brännbart avfall i terrängen.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Pirunkirkko raststuga finns en torrtoalett.

Övernattning

Övernattning i omnejden

 • Inom Paljakka-området finns många slags logimöjligheter. Ytterligare information om dem finns på Puolanka - Paljakka turistförenings webbplats (www.paljakka.fi, på finska).
 • Logimöjligheter finns också i Puolanka (www.puolanka.fi, på finska), Hyrynsalmi (www.hyrynsalmi.fi, på finska) och Ristijärvi (www.ristijarvi.fi, på finska).
 • Vid Paljakka skidcenter finns ett husvagnsområde.
 • Längs vandringslederna finns ett flertal skärmskydd och kåtor och i närheten av dem är det tillåtet att tälta.

Service för rörelsehindrare

 • Inom området Pirunkirkko skyddsskog finns ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik,bensinstation och postombud är längs väg 888 i Kotila, cirka 6 km från Pirunkirkko parkeringsplats.
 • Närmaste bank, taxi, apotek och hälsovårdscentral finns i Puolanka (www.puolanka.fi, på finska), Hyrynsalmi (www.hyrynsalmi.fi, på finska) och Ristijärvi (www.ristijarvi.fi, på finska).
 • Närmaste allmänna telefon finns i Paljakka skidcenter i Paljakka-huset som har öppet under säsongtid och tillfälligt vid andra tider.
 • I Paljakka skidcenter i Paljakka-huset finns ett café och en kiosk som har öppet under säsongtid.
Senaste uppdatering 2012-08-03
Varningar

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100