Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Instruktioner och regler för Pirunkirkko skyddsskog 

Instruktioner för att vistas och färdas i Pirunkirkko skyddsskog

 • I Pirunkirkko skyddsskog får man röra sig enligt allemansrätten.
 • Undantag från allemansrätten är att det endast är tillåtet att göra upp eld och slå läger på markerade eldplatser.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga i skyddsskogen. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Säkerhet

 • Louhenjokis strand i området kring Pirunkirkko och djävulens predikstol är grusblandad och sluttande så man måste röra sig försiktigt där. Där finns inga skyddsräcken.
 • Bekanta dig med säkerhetsaspekterna i Friluftslivets ABC.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.

Utrustning

 • Leden som leder till Pirunkirkko är lättframkomlig och fuktiga och branta ställen är försedda med broar och spångar. Rejäla skor enligt väderlek är ändå ett måste för man måste vara försiktig på utsiktsplatsen.
 • På sommaren kan det finnas gott om mygg, så då kan det vara bra att ha något skydd mot myggen.
 • Läs mer om turplanering och utrustning.

Högsäsong

 • I området kring Pirunkirkko skyddsskog är det alltid lugnt.
Senaste uppdatering 2013-09-25
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100