Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kartor över och kommunikationer i Otajärvi 

Det är ca 80 km från Åbo och ca 20 km från Raumo till Otajärvi.

Karta över Otajärvi kommunikationerKommunikationer

Det finns inga allmänna kommunikationer till Otajärvi.

Med bil

Det finns skyltar till Otajärvi från Åbo - Björneborg vägen (huvudväg 8) vid Ihode i Pyhäranta. Från huvudvägen är det ca 6 km till sjön.

Lämpliga startpunkter

  • Parkeringsplatserna är belägna vid naturstugan i Nuuski (Kodisjoentie 423, 27320 Ihode) samt vid Kodisjokis fågeltorn (Luhtakanantie, Rauma).
  • Stigen till Kodisjokis fågeltorn börjar vid parkeringsplatsen. Stigen lämpar sig inte för rörelsehindrade.
  • Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Kartor

Kartan här nedan är för det mesta tillräcklig då man rör sig i området.

Elektroniska kartor

Karta över Otajärvi 

Övriga kartor

  • Terrängkarta M313, 1:50 000. Kartan kan köpas från bl.a. Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkartblad nummer 1131 12, 1:20 000. Kartan kan köpas från bl.a. Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT vägkarta Södra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Skogskarta 1-2, 1:250 000. Kartan kan köpas på webbutiken Utinaturen.fi.

Försäljningsställen för kartor

Senaste uppdatering 2012-09-26
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100