Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Otajärvi 

Otajärvis läge i FinlandVästra Finland, Egentliga Finland och Satakunda
Raumo (www.rauma.fi, på finska), Pyhäranta (www.pyharanta.fi, på finska), Letala (www.laitila.fi, på finska)
Areal 5,4 km², Natura 2000-område (1998), det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelvatten 1982
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Flygbild över Otajärvi. Bild: Henry LehtoOtajärvi är en av Finlands bästa fågelsjöar, eftersom dess häckande fågelfauna är exceptionellt rik och mångsidig. Områdets fågeltorn är fina mål för dagsutflykter, såväl under fåglarnas flyttningstider som om somrarna. Då lönar det sig också att göra en avstickare till Otajärvis naturstuga, där man kan bekanta sig med en utställning över områdets natur.

Otajärvi är en karakteristisk kombination av frodig fågelvåtmark och kargt, traditionellt insjölandskap. Sjöns södra och östra delar är huvudsakligen karga och har klippiga stränder. Otajärvis norra ända är däremot ytterst frodig med sina vassruggar och sävtuvor. Otajärviområdet hör tack vare sin mångsidiga fågelfauna och skyddsvärda naturtyper till Natura 2000-nätverket.

Senaste uppdatering 2013-02-26
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100