Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Omenajärvi 

Omenajärvis läge i FinlandVästra Finland, Egentliga Finland
Salo (www.salo.fi)
Areal 2,3 km², Natura 2000-område (1998), med i det riksomfattande fågelskyddsprogrammet 1982
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Omenajärvis runda form. Bild: Jari KostetDen lilla sjön Omenajärvi är boplats för många mindre allmänna fåglar. Vid Omenajärvi finns det mest att se under fåglarnas vårsträck. Det är enkelt att göra en dagsutflykt till fågeltornet. Det lönar sig emellertid att besöka sjön även nattetid. I kvällsskymningen kan man höra bl.a. rördrommens läte, som påminner om när man blåser i en tomflaska, eller vattenrallens explosiva, missnöjt grisgrymtande läte.

Omenajärvi har blivit en gynnsam fågelsjö som en följd av vattennivåns sänkning. Sjön omges av mader och på flera ställen finns det frodiga klibbalsbestånd. Omenajärvi hör till nätverket Natura 2000 som ett särskilt fågelskyddsområde. I området finns dessutom naturtyper som är avsedda att skyddas.

 

OBSERVERA: Fågeltornet har rivits på grund av dess dåliga skick.

Senaste uppdatering 2011-10-25
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100